Institut Agroambiental Terres Ebre

I . A . T . E

 

 

Butlletins informatius

 

 

Dades agroclimàtiques

 

 

 

 

 

L'Institut Agoambiental Terres Ebre (IATE) és una entitat que ha estat constituïda per les  dues Comunitats de Regants de la Dreta i  l'Esquerra  de l'Ebre i la Universitat Internacional de  Catalunya  ( UIC ); amb la  finalitat  d'oferir  als agricultors  i  empreses agràries de les  nostres comarques, la possibilitat  d'incorporar al sector productiu tots aquells coneixements tècnics i científics, que són necessaris per a mantenir la viabilitat econòmica de les nostres explotacions.

En aquest objectiu es contempla a l'activitat agrària com un conjunt on els recursos naturals tenen tot el protagonisme,  i en e l que la  presa  de decisions de qualsevol intervenció, s'ha raonat i  justificat  amb  criteris  d'eficàcia,  rendibilitat i  respecte  pel medi ambient.

 

L'Institut Agroambiental Terres Ebre (IATE) està ubicat a la mateixa Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, al Passeig canal, 43-49 d'Amposta.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 70 63 40