ASSOCIACIÓ DE DELTES DEL MEDITERRANI

DELTA-MED

 

 

Què és Delta-Med?

 

Delta-Med és una Associació de Deltes del Mediterrani impulsada per l’Institut Agroambiental de les Terres de l’Ebre en la que estan integrats els Deltes del Po(Itàlia), Evros (Grècia), Danubi (Romania), Nil (Egipte), Ebre (Espanya), Roine (França) i  les Zones Humides de l’Albufera de València i l’Estuari del Guadalquivir.

 

Els Deltes i Zones Humides representades a Delta-Med ocupen una extensió de 1.153.000 hectàrees. Aquesta quantitat podria augmentar en el futur ja que els Deltes del Rin (Holanda) i Vístula (Polònia) ja han mostrat el seu interès per incorporar-se a l’Associació.

 

L’objectiu principal de Delta-Med és convertir-se en un actor principal que pugui participar activament en el procés de presa de decisions dels poders públics en aquells temes que puguin afectar el futur de les explotacions agràries ubicades en aquests paisatges deltaics del Mediterrani.

 

En aquest sentit, Delta-Med centrarà els seus esforços en aconseguir per als Deltes i Zones Humides del Mediterrani integrats en ell un Desenvolupament Sostenible permeti garantitzar el rendiment de les explotacions agràries i el respecte al medi ambient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Els membres de Delta-Med

 

-Delta del Po                                                      -Delta de l’Ebre

 

-Delta del Roine                                                 -Delta del Danubi

 

-Delta del Nil                                                      -Delta de l’Evros

 

-Albufera de València                                        -Estuari del Guadalquivir

 

Un primer Objectiu: Declaració de l’Arròs com a Cultiu d’Especial Interès

 

És una de les reunions prèvies a la constitució oficial de Delta-Med (Rovigo-Itàlia, març de 2002) els futurs integrants d’aquest fòrum de deltes van decidir sol·licitar a la Unió Europea la declaració de l’arròs com a cultiu d’especial interès  per a les zones amb un alt valor ecològic.

 

Aquesta petició rebrà ara un nou impuls a través de Delta-Med. Les 450.000 hectàrees on es cultiva l’arròs a Europa es troben a la conca mediterrània. La meitat d’aquest territori, on es cultiva arròs per inundació, no podria albergar cap altra explotació. De fet, el cultiu de l’arròs fa possible una gran diversitat de l’hàbitat en el que es cultiva i suposa una garantia per a la riquesa mediambiental que és precís conservar. Aquesta conservació només és possible a través de les mesures  polítiques oportunes, l’agricultor pot mantenir la rendibilitat de les seves explotacions en el marc de desenvolupament sostenible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Com funcionarà Delta-Med?

 

Delta-Med organitzarà reunions periòdiques per al tractament de les problemàtiques especifiques dels Deltes i Zones Humides en ell integrades.

Però Delta-Med no es limitarà a l’estudi de la situació actual si no que proposarà solucions adites problemàtiques  i les publicarà davant les administracions especialment de la Unió Europea. Val com a exemple la petició davant la Unió Europea per a que aquesta declari l’arròs com a cultiu d’especial interès  efectuada en una reunió prèvia a la constitució oficial de Delta-Med.

 

Delta-Med també elaborarà un informe anual sobre la situació en la que es troben els Deltes i Zones Humides del mediterrani. La Seu de Delta-Med  estarà ubicada a Amposta (Espanya)  i el primer President de l’Associació, elegit  per un període de tres anys, serà Manel Masià Marsà, actual president de l’Institut Agroambiental de les Terres de l’Ebre (IATE) i de la Comunitat General de Regants del Canal de Dreta de l’Ebre.

 

 

                                                                                              Inici